วารสารความปลอดภัยและสุขภาพเป็นวารสารวิชาการที่บทความจะต้องผ่าน Peer Review ปีหนึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ 4 ฉบับ (3 เดือนต่อฉบับ) กองบรรณาธิการและ Reviewer ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจากหลายสถาบัน

   วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ นอกจากจะมีจุดเด่นที่กองบรรณาธิการและ Reviewer ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศแล้วจุดเด่นอีกประการคือ การจัดทำคอลัมภ์โดยผู้มีประสบการณ์และมั่นใจว่าต้องเป็นที่พึงพอใจของผู้อ่านอย่างแน่นอน

   สนใจสมัครเป็นสมาชิก โปรดกรอกรายละเอียดในหัวข้อการสมัครเป็นสมาชิก

   สำหรับผู้ที่สนในจะส่งบทความตีพิมพ์โปรดศึกษารายละเอียดบทความ