คลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราช

   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ ที่เปิดให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปด้วย

แนวทางเปิดให้บริการ

แนวทางการให้บริการช่วง COVID-19

แนวทางการให้บริการของคลินิกแพทย์แผนไทยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการ

► นวดเพื่อการรักษา และประคบสมุนไพร 1 ช.ม. ราคา 350 บ. สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ 250 บ.
► ประคบสมุนไพร 1 ช.ม. ราคา 200 บ. สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ 150 บ.
► อบไอน้ำสมุนไพร 1 ช.ม. ราคา 150 บ. สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ 120 บ.
► จำหน่ายยาสมุนไพร สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ตามราคายา

► นวดเพื่อสุขภาพ และประคบสมุนไพร 1 ช.ม. ราคา 250 บ.
► นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1 ช.ม. ราคา 200 บ.
► นวดอโรม่า 1 ช.ม. ราคา 500 บ.

บริการดูแลมารดาหลังคลอด

♦ นวดและประคบสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
1 ช.ม. ราคา 500 บ. สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ 250 บ.

♦​ ทับหม้อเกลือ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
1 ช.ม. ราคา 600 บ. สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ 300 บ.

♦ อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
1 ช.ม. ราคา 150 บ. สิทธิค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ 120 บ.

ยาสมุนไพร

◘ กลุ่มบำรุงธาตุ ปรับธาตุ ได้แก่ ยาเบญจกูล
◘ กลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต ได้แก่ ยาหอมนวโกฐ ยาหอมบำรุงหัวใจ ยาหอมอินทจักร์
◘ กลุ่มอาการทางสูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา ได้แก่ ยาประสะไพล ยาบำรุงโลหิต#30
◘ กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยาตรีผลา ยาประสะมะแว้ง ยาอำมฤควาที
◘ กลุ่มยาแก้ไข้ ได้แก่ ยาจันทลีลา ยาห้าราก
◘ กลุ่มยาบำรุงโลหิต ได้แก่ ยาบำรุงโลหิต ยาบำรุงโลหิต#30
◘ กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ยาเบญจกูล ยาขมิ้นชัน ยาธาตุอบเชย ยาธรณีสันฑฆาต ยาธาตุบรรจบ
ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร ยาระบาย
◘ กลุ่มรักษาอาการกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นเอ็น ได้แก่ ยาเถาวัลย์เปรียง ยาสหัสธารา ยาธรณีสันฑะฆาต ยากษัยเส้น
ยาหม่องไพล ยาน้ำมันไพล

วันและเวลาทำการ

จันทร์ / พุธ / ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
อังคาร / พฤหัสบดี 08.30 – 19.30 น.
โทรสอบถามได้ที่ 02-504-8968, 02-503-3583