ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565 https://shorturl.asia/812Vb ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Continue Readingประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาที่คุณสมบัติผ่านในการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565

“ทำความรู้จัก ASEAN University Network-Quality Assurance Version 4”

จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหลักสูตรเกณฑ์พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ  2565  โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรมดังนี้ ภาพที่ 1 GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT PROGRAMME LEVEL VERSION 4 เกณฑ์…

Continue Reading“ทำความรู้จัก ASEAN University Network-Quality Assurance Version 4”

ประกาศ!! นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2565

ประกาศ!! นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2565  กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ลิ้งค์ https://forms.gle/DATjDaG3PCuDG4KB9 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 (เวลา 12.00 น) และ 19 เมษายน 2565 ให้นักศึกษามาตรวจสอบรายชื่อว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ เพื่อที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. จะได้นำข้อมูลนี้ส่งต่อสภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไป ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029…

Continue Readingประกาศ!! นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2565