รายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565  ตุลาคม 2565 คลิ๊กที่นี่  ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ หากมีข้อสงสัยสามารถ              ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Continue Readingรายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2565

โครงการฝึกอบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 44 ปี ในโครงการฝึกอบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2565 สมัครง่ายๆผ่าน QR code ดังภาพ หรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.กุณฑลีย์ 063-645-6549

Continue Readingโครงการฝึกอบรม เทคนิคการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565

 ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ หากมีข้อสงสัยสามารถ              ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Continue Readingรายชื่อนักศึกษา ที่คุณสมบัติผ่านและประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2565