สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง

วันที่ 16 ตค 2564 สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นแรก ได้รับเกียรติจาก นพ. พิเชฐ บัญญัติ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Global health in the view point of Thailand" นักศึกษาได้รับความรู้มากมาย

Continue Reading สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง

กลุ่มไลน์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 52311 และ 52405 ภาค 1/2564

นักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถ add line เข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 รบกวน add line เข้ากลุ่ม เพื่อติดตามข่าวสารและการฝึกปฏิบัติ

Continue Reading กลุ่มไลน์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 52311 และ 52405 ภาค 1/2564

การฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปี 55 – 56 ที่สอบผ่านชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้ว และประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 (ยกเว้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เป็นชุดวิชาเลือกเสรี      ไม่ต้อง  เข้ารับการฝึกปฏิบัติชุดวิชา 52311) สามารถศึกษารายละเอียดและแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ได้ ที่นี่

Continue Reading การฝึกปฏิบัติในชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564