….. เรื่องดีๆ มีมาแบ่งปัน…ทำความรู้จัก “TQA Criteria” …..

จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) เมื่อวันที่ 28 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอบรมดังนี้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) มีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige…

Continue Reading….. เรื่องดีๆ มีมาแบ่งปัน…ทำความรู้จัก “TQA Criteria” …..