สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง

วันที่ 16 ตค 2564 สัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นแรก ได้รับเกียรติจาก นพ. พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Global health in the view point of Thailand" นักศึกษาได้รับความรู้มากมาย

Continue Readingสัมมนาเข้มชุดวิชา 52903 การบูรณาการสาธารณสุขขั้นสูง