ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ขอให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://forms.gle/QxvSDV5Pq4NrCzh47 หรือ QR Code นี้ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้  และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศของหลักสูตร ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จากนั้นนักศึกษาสามารถสมัครสอบได้ ตามวันและเวลาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศ

Continue Readingประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มสธ. ที่เหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สังคมจะอยู่อย่างไร หลังไฟไหม้สารเคมีครั้งใหญ่​ในเขตเมือง”

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 - 17.00 น. ร่วมพูดคุยโดยผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. เกษมสันต์ มโนมัยพิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลอากาศ ผศ.ดร. กุลธิดา บรรจงศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเคมี ดำเนินรายการโดยคุณธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา https://url.fti.or.th/l/rw_ALhMlS ลิงค์งานสัมมนา ออนไลน์ https://url.fti.or.th/l/qkg89YS2x

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “สังคมจะอยู่อย่างไร หลังไฟไหม้สารเคมีครั้งใหญ่​ในเขตเมือง”