เข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564

ประกาศ!! นักศึกษาที่เหลือ 1-3 ชุดสุดท้าย ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 2/2564 กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลที่ลิ้งค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRFmUEQumEH9HFmenDJb1iP4baFoU7enPqqGssOo-u3O5Xdw/viewform

หรือ สแกน QR Code


ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (เวลา 10.00 น.) และวันที่30 มิถุนายน 2564 ให้นักศึกษามาตรวจสอบรายชื่อ ว่าคุณสมบัติผ่านหรือไม่ เพื่อที่ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ. จะได้นำข้อมูลนี้ส่งต่อแก่สภาการสาธารณสุขชุมชนต่อไปค่ะ ทั้งนี้สภาการสาธารณสุขชุมชนอาจใช้เวลาในการอนุมัติรายชื่อ เมื่อมีการอนุมัติรายชื่อสำเร็จ นักศึกษาจึงจะสามารถสมัครสอบตามขั้นตอนของสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-504-8029

Leave a Reply