ฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ภาค 2/62 ของคณาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ

Continue Readingฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

“วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กันยายน 2563 คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Continue Reading“วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โครงการบริการสังคมเรื่องกัญชากับการแพทย์แผนไทย

ภาพกิจกรรม โครงการบริการสังคมของ หลักสูตรแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 3 กันยายน 2563 ถ่ายทอด ณ ห้องสารนิเทศน์ 1 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช "เรื่องกัญชากับการแพทย์แผนไทย" โดย นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรื่อง "ทำอย่างไรให้แพทย์แผนไทยเพิ่มศักยภาพก้าวไกลเท่าทันในการสั่งจ่ายกัญชาด้วยความมั่นใจ ด้วยงานวิจัยR2R"โดย ดร.เภสัชกร ปรีชา หนูทิม ผอ.กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.อนงค์…

Continue Readingโครงการบริการสังคมเรื่องกัญชากับการแพทย์แผนไทย