ฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย ภาค 2/62 ของคณาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ

Leave a Reply