มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563

     ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปิดทำการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2563 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ 748/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น มหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2562 ที่จะสอบในวันที่ 2-3 พฤษาคม 2563 และสอบกลางภาค 2/2562 ซึ่งจะสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อน และจะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ ให้นักศึกษาทราบในโอกาสต่อไป

2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนหรือลงทะเบียนสอบซ่อมได้ทางไปรษณีย์ หรือธนาคาร หรือเว็บไซต์ http://cs.stou.ac.th/register โปรดดูรายละเอียดในคู่มือลงทะเบียนเรียน

3. นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องทาง email ได้ที่ re.reoffice@stou.ac.th

4. หากมีคำถามหรือต้องการปรึกษาเรื่องทางด้านงานทะเบียนนักศึกษา สามารถส่งข้อความมา ที่ Facebook ถามไพฑูรย์ หรือ email re.reoffice@stou.ac.th หรือ เว็บไซต์ https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/

5. นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดประกาศได้ ที่นี่