การเทียบแทนชุดวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน​

Continue Readingการเทียบแทนชุดวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน​

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563​

หลังจากนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่นี่  โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มตามลิ้งค์ https://forms.gle/HhhYLU11BE7tXQwaA หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทางสาขาจะจัดส่งข้อมูลนักศึกษาไปให้สภาการสาธารณสุขชุมชน นักศึกษาจะต้องมีรายชื่อตามไฟล์แนบและต้องกรอกแบบฟอร์มภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น จึงสามารถเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขได้ !!!

Continue Readingนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าทดสอบความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนของสภาการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 1/2563​