Slider

 

กำหนดการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของศูนย์ฯ (ข้อมูลส่งให้ถึง ธค. 63)
ตารางออกให้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัด
เดือนพฤศจิกายน 2563

 • 3 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม
 • 4 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
 • 5 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 11 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
 • 24 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
 • 25 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
 • 26 พฤศจิกายน 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

เดือนธันวาคม 2563

 • 17 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม
 • 18 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร
 • 19 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 21 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • 22 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
 • 24 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
 • 25 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์
 • 26 ธันวาคม 2563 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ

การติดต่อ

FACEBOOK

LINE@

Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล ควรเปิดเว็บไซต์นี้ด้วยบราวเซอร์ Chrome