ขั้นตอนการสอบไล่ ป.เอก ป.โท ป.บัณฑิต และ สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2563 สำหรับนักศึกษา ทุกชุดวิชา ทุกสาขาวิชา

1

นักศึกษาเข้าโปรแกรม Microsoft teams เพื่อเตรียมความพร้อมและ ยืนยันตนในวันสอบตามลิ้งค์ที่มหาวิทยาลัยส่งให้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. (คาบเช้า) หรือ เวลา 12.30 น. (คาบบ่าย)

2

นักศึกษาฟังคำชี้แจง จากกรรมการคุมสอบ เวลา 8.30 น. (คาบเช้า) หรือ เวลา 13.00 น. (คาบบ่าย)

3

เวลา 9.00 น. (คาบเช้า) หรือ เวลา 13.30 น. (คาบบ่าย) นักศึกษาเปิดข้อสอบจาก Posts/ เมนู Chat/แท็บ Assignments

4

คลิกคำว่า "View assignment" เพื่ออ่านข้อสอบ

5

เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ ที่ นศ. load เตรียมไว้ (ระบุด้วยว่าใช้กระดาษกี่หน้า ต่อข้อสอบ 1 ข้อ เพื่อผลประโยชน์ในการตรวจข้อสอบได้ตรงตามที่ นศ.ได้ทำจริง)

6

เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้นักศึกษาถ่ายภาพกระดาษคำตอบให้ภาพคมชัด ทุกแผ่น/ภาพ ส่งเข้า Assignments ใน Microsoft teams ให้กรรมการคุมสอบ ภายใน 30 นาทีหลังหมดเวลาสอบ

7

นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบครบตามเวลาสอบ (3 ชั่วโมง) และรอให้กรรมการคุมสอบตรวจ ไฟล์รูปกระดาษคำตอบของนักศึกษาที่ส่งมาใน Assignments เรียบร้อยแล้ว จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบ ถือเป็นการสิ้นสุดการสอบในคาบ/ชุดวิชานั้นๆ