การเตรียมตัวก่อนสอบ สำหรับการสอบไล่ ป.เอก ป.โท ป.บัณฑิต และ สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2563 ของนักศึกษา ทุกชุดวิชา ทุกสาขาวิชา

1

นักศึกษา เตรียม คอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและไมค์ฯ/แท็บเล็ต/หรือสมาร์ทโฟน+ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Teams + เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในสถานที่ที่เป็นส่วนตัว

2

นักศึกษาทดลอง log in เข้า Microsoft Teams หากพบปัญหา user/password ให้ติดต่อศูนย์ E-learning @stouelearning
ก่อนวันซ้อมสอบ 2-3/กพ./64

3

นักศึกษา load กระดาษคำตอบ
เพื่อเตรียมไว้ใช้ในวันสอบจริง

4

ซักซ้อมการสอบเสมือนจริง
2-3/กพ./64
คาบเช้า 16.30-18.00 น.
และ คาบบ่าย 18.00-19.30 น.

5

วันที่สอบ นักศึกษาต้องเข้าห้องสอบเพื่อยืนยันตัวตน และฟังคำชี้แจงตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 9.00 น. ก่อนเริ่มสอบ

6

วันที่สอบ
เสาร์ 6/กพ./64
คาบเช้า 9.00-12.00 น.
คาบบ่าย 13.30-16.30 น.
อาทิตย์ 7/กพ./64
คาบเช้า 9.00-12.00 น.
คาบบ่าย 13.30-16.30 น.