1. ใช้โทรศัพท์มือถือ login exam https://exam.stou.ac.th/login/index.php เข้าสู่ระบบด้วย
    Username : รหัสนักศึกษา@stou.ac.th
    Password : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ผ่าน google chrome เท่านั้น
  2. อ่านระเบียบและกดยอมรับ
  3. ยืนยันตัวตนด้วยรูป
  4. เข้าห้องสอบ จนเจอ อาจารย์ผู้คุม
  5. login exam https://exam.stou.ac.th/login/index.php ด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วกดเข้าทำข้อสอบได้เลยค่ะ


    ***กล้องมือถือห้ามดับนะคะ อยู่ในห้องสอบตลอดเวลา***