ประกาศ

ขณะนี้การทดสอบระบบสอบออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเนื่องจากได้ทำการอัพเดตระบบให้มีความสมบูรณ์
หากแล้วเสร็จจะรีบแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ขออภัยในความไม่สะดวก -