นักศึกษาสามารถทดสอบการสอบออนไลน์ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลา