การเดินทาง

การเดินทาง
และแผนผังบริเวณ

การเดินทางมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 รถโดยสารประจำทางที่มีจุดจอดผ่านหน้ามหาวิทยาลัย

  • สาย 166 (ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยฯ – เมืองทองธานี)
  • รถตู้โดยสาร (ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยฯ – เมืองทองธานี)

 รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

  • สาย 51 (แยกเกษตรฝั่งพหลโยธิน – ปากเกร็ด)
  • สาย 52 (บางซื่อ – ปากเกร็ด)
  • สาย 356 (สะพานใหม่ – ปากเกร็ด)
  • สาย 150 (บางกะปิ – ปากเกร็ด)
  • สาย 356 (สะพานใหม่ – ปากเกร็ด)
 • หมายเหตุ :
  ให้ลงรถที่ป้ายทางเข้าหมู่บ้านเมืองทองธานี
  ถนนแจ้งวัฒนะ จากนั้นเลือกเดินทางต่อตามรายละเอียดดังนี้

รถโดยสารประจำทาง และรถรับจ้างที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยฯ จากบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ

  • สาย 166 (ทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยฯ – เมืองทองธานี)
  • รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในอัตราค่าโดยสารคนละประมาณ 15 บาท
  • รถโดยสารขนาดเล็ก สาย 1 (สองแถว) ในอัตราค่าโดยสารคนละ 10 บาท

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านถนนติวานนท์

  • สาย 32 (สนามหลวง – ปากเกร็ด)
  • สาย 33 (สนามหลวง – ปทุมธานี)
  • สาย 90 (รัชโยธิน – ปทุมธานี)
 • หมายเหตุ :
  ให้ลงรถที่ป้ายทางเข้าหมู่บ้านเมืองทองธานี
  ถนนติวานนท์ จากนั้นเลือกเดินทางต่อตามรายละเอียดดังนี้

รถโดยสารประจำทาง และรถรับจ้างที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยฯ จากบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนติวานนท์

  • รถจักรยานยนต์รับจ้าง ในอัตราค่าโดยสารคนละประมาณ 20 บาท
  • รถโดยสารขนาดเล็ก สาย 3 (สองแถว) ในอัตราค่าโดยสารคนละ 10 บาท
Close Menu
Close Panel