แจ้งกำหนดการ
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่ รวมถึงวันรับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562
บัณฑิตสามารถตรวจสอบกำหนดวันได้ที่ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ข้อมูลการฝึกซ้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมของผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561-2562

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562

กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีฯ

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562


ข้อมูล ณ วันที่ 20/5/2565 เวลา 10.08 น.

Close Menu
Close Panel