สมัครสมาชิกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

ชุดและสิ่งของที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2561 และ 2562

บัณฑิตสามารถติดต่อซื้อด้วยตนเองได้ที่ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช (ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
หากมาซื้อที่สมาคมฯ สามารถรับชุดกลับบ้านทันที
ชุดขนาดพิเศษ สมาคมฯ ปิดรับสั่งตัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


เปิดให้บริการช่วงเวลา 08.30 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารสุโขสโมสร ชั้น 2   โทร. 0 2504 7797

Close Menu
Close Panel