โปรดศึกษารายละเอียด

จากใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มหาวิทยาลัยส่งให้แก่บัณฑิตพร้อมจดหมายข่าวบัณฑิต ฉบับที่ 1 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

บัณฑิต

บัณฑิต

ใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของ
สำหรับบัณฑิต
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563
Download

มหาบัณฑิต

มหาบัณฑิต

ใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของ
สำหรับมหาบัณฑิต
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563
Download

ดุษฎีบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

ใบแจ้งความจำนงการสั่งซื้อสิ่งของ
สำหรับดุษฎีบัณฑิต
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563
Download

สั่งซื้อได้ 3 ช่องทาง

1. ซื้อด้วยตนเอง

ณ สำนักงานสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ห้อง 202 อาคารสุโขสโมสรชั้น 2 มสธ. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. ไปรษณีย์ไทย

 ผ่านระบบ PAY @ POST
ภายในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

สมัครสมาชิกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

3. ระบบออนไลน์

ระบบออนไลน์
ภายในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

Close Menu
Close Panel